Příčina:

Vaše sluchátka nebo reproduktor možná nejsou v režimu párování. Abyste nový telefon propojili se svými sluchátky nebo reproduktorem, musíte na sluchátkách nebo reproduktoru znovu spustit režim párování. Telefon je tak bude moci najít.

Řešení:

Uveďte sluchátka nebo reproduktor do režimu párování. Způsob, jak toho dosáhnout, se může lišit podle značky a modelu sluchátek/reproduktoru. Následující kroky popisují nastavení režimu párování na sluchátkách a reproduktoru Bluetooth značky Huawei. Pokud máte model jiné značky, přečtěte si uživatelskou příručku produktu nebo zavolejte na příslušnou zákaznickou linku, kde vám pomohou.

HUAWEI FreeBuds Pro Vstupte do režimu párování: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud nezačne vnitřní kontrolka blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Resetovat do továrního nastavení: Na nabíjecím pouzdře stiskněte funkční tlačítko a podržte je po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne červeně blikat. Tím se sluchátka vrátí do továrního nastavení a vstoupí do režimu párování.

HUAWEI FreeBuds Studio

Vstupte do režimu párování: Zapněte sluchátka a stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Resetovat do továrního nastavení: Zapněte sluchátka a stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 10 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat červeně. Tím se sluchátka vrátí do továrního nastavení a vstoupí do režimu párování.

HUAWEI FreeLace Vstupte do režimu párování: Stiskněte tlačítko napájení a podržte je po dobu 4 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Resetovat do továrního nastavení: Stiskněte tlačítko napájení a podržte je po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat červeně. Tím se sluchátka vrátí do továrního nastavení a vstoupí do režimu párování.

HUAWEI FreeLace Pro Vstupte do režimu párování: Stiskněte tlačítko napájení a podržte je po dobu 4 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Obnovení továrního nastavení: Stiskněte tlačítko napájení a podržte je po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat červeně. Tím se sluchátka vrátí do továrního nastavení a vstoupí do režimu párování.

HUAWEI FreeBuds 3 Vstupte do režimu párování: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud nezačne vnitřní kontrolka blikat. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Resetovat do továrního nastavení: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 10 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat červeně. Pokud kontrolka bliká bíle, znamená to, že se sluchátka vrátila do továrního nastavení a následně vstoupí do režimu párování.

HUAWEI FreeBuds Lite Vstupte do režimu párování: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat modře. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je. Resetovat do továrního nastavení: Na nabíjecím pouzdře stiskněte funkční tlačítko a podržte je po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat postupně červeně, zeleně a modře. Tím se sluchátka vrátí do továrního nastavení a vstoupí do režimu párování.

HONOR FlyPods Lite Vstupte do režimu párování: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud nezačne vnitřní kontrolka blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je.

HONOR xSport PRO Vstupte do režimu párování: Když jsou sluchátka zapnutá nebo vypnutá, stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 4–6 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat bíle. Poté můžete vyhledat sluchátka přes funkci Bluetooth svého telefonu a spárovat je.

HUAWEI mini Vstupte do režimu párování jednoho reproduktoru: Zatímco je reproduktor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 12 sekund, abyste reproduktor resetovali. Poté můžete vyhledat reproduktor na svém telefonu a spárovat jej. Vstupte do režimu párování obou reproduktorů: Připojte jeden reproduktor k telefonu a použijte jej jako primární reproduktor. Rychle třikrát klepněte na tlačítko na druhém reproduktoru, dokud nezačne kontrolka blikat modře. Dvakrát klepněte na tlačítko na primárním reproduktoru, dokud nezačne jeho kontrolka blikat střídavě červeně a modře. Tím se zapne režim párování TWS mezi oběma reproduktory. Telefonem pak můžete vyhledat oba reproduktory a spárovat je.

HUAWEI Sound Vstupte do režimu párování: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund funkční tlačítko a zapněte Bluetooth na reproduktoru. Poté můžete vyhledat reproduktor na svém telefonu a spárovat jej.

HUAWEI Sound X Stiskněte a podržte funkční tlačítko na reproduktoru nebo řekněte „Hi Celia, zapni Bluetooth“, abyste zapnuli Bluetooth na reproduktoru. Reproduktor vás poté vyzve k zapnutí funkce Bluetooth. Pak můžete vyhledat reproduktor na svém telefonu a spárovat jej.

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear Vstupte do režimu párování: Umístěte brýle do pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Následně stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 3–6 sekund, dokud nezačne vnitřní kontrolka blikat bíle. Pak můžete vyhledat brýle na svém telefonu a spárovat jej.

Post a Comment